Jóni Orsi portréi és legkedvesebb képei

Kukucska János grafikái

Gondolatok a tréningekhez

Mindennapjaink során folyamatosan érintkezünk másokkal, információkat és impulzusokat adunk és kapunk egymástól, interakcióba lépünk egymással. Kommunikálunk az élet minden területén - beszélünk barátainkkal, családtagjainkkal, s nem utolsó sorban üzletfeleinkkel és leendő üzleti partnereinkkel. Kommunikációnk egy része tudatos - általában pontosan tudjuk, mi az, amit mondani akarunk, milyen szavak hagyják el a szánkat, esetleg azt is, hogy hogyan. Más része pedig akaratunktól független, s így gesztusaink, mimikánk, testtartásunk olyasmit is elárul rólunk, amit nem volt szándékunkban partnerünk tudtára adni.

Korunkban, mikor egyre erőteljesebb igény nyilvánul meg az önmegismerésre, mikor az üzleti kommunikáció az üzletmenet és üzleti stratégia fontos részévé vált, természetes, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a tudatos és egyben hiteles kommunikáció tudománya. A cégek kezdik felismerni, hogy a dolgozóik által képviselt kommunikáció a cég arculatának szerves része. Ezért nem mindegy, hogyan is csináljuk! Az általános kommunikációs, eladástechnikai, tárgyalástechnikai ismeretek és módszerek alkalmazása csak akkor lehet igazán hatékony, ha az összhangban van az mind egyéni, mind a vállalati sajátosságokkal.

A tréningek folyamán az általános ismeretek elsajátítását, gyakorlását követően a résztvevőkkel együttműködve alakítjuk ki az egyénre szabott, s egyben a képviselt cég arculatával összhangban lévő egyéni stílust, a leginkább megfelelő stratégiát.

A párhuzamos gondolatok a Végtelen-ben találkoznak

A másság dicsérete

Minden ember egyedi, egyszeri és megismételhetetlen alkotása és egyben produktuma a Teremtésnek.