Jóni Orsi portréi és legkedvesebb képei

Kukucska János grafikái

Mutasd meg, ki vagyok!

Életünk legfőbb törekvése – a harmónia. Aki harmóniában él önmagával és környezetével, az boldog ember. Jó hatással van ránk minden, amiben harmóniát érzünk, ami valamilyen egységet, összhangot mutat. Ezért számunkra a jó arculat az, mely egységben van az általa képviselt egyén vagy cég értékrendjével és elképzeléseivel, s melyben az egymáshoz tartozó arculati elemek is egységben vannak. A „Minden mindennel összefügg gondolatára építve számunkra az arculat egyes elemei egy kirakós játék darabjai, melyek csak együtt képesek a teljes képet alkotni.

Elképzelésünk szerint, minden, amivel jelenlegi és potenciális partnereink találkoznak a személyes, telefonos és írásos kommunikáció és a tevékenység során, része a cég arculatának, s így komoly image építő tényező. Ezért szükséges, hogy minden egyes elem egy rendszer részét képezze, így a cég kifelé egységes képet tudjon mutatni. (Ennek részét képezi, hogy pl. egy szükséges image váltás során. a régi és az új arculat elemi kiegészítsék egymást, illeszkedjenek egymáshoz.) Éppen ezért egy arculat kialakítása mindig közös munka eredménye.

Társaságunk szakemberei több éve dolgoznak magyar közép- és kisvállalkozások számára, így jól ismerik a hazai vállalkozások helyzetét és a piaci környezetet. Minden munkánk során azt tartjuk szem előtt, hogy az adott vállalkozás számára az általa képviselt belső értékeket hogyan lehet a befogadó célpiac számára a legegyértelműbben és a legigényesebben közvetíteni.

Az értékek Önben vannak! Mi képesek vagyunk megfogalmazni és megmutatni azokat, hogy mindenki valóban azt lássa, ami Önben a legjobb.

A párhuzamos gondolatok a Végtelen-ben találkoznak

A másság dicsérete

Minden ember egyedi, egyszeri és megismételhetetlen alkotása és egyben produktuma a Teremtésnek.